מיכל-E : הדרכה למשחק

?

s

B

הדפסה


 כללי

Ga

קישור - 'לבני אלון'

מטרה - משחק, צבירת ניקוד גבוה.

דעה אישית - קליל, מהנה, בודק ומאתגר תגובה.

התחלת משחק - לחיצה על כפתור המגיש- New Game.

הזזת מגיש מוזהב - בעזרת העכבר או עם החיצים שמאל / ימין.

איפשור פסק זמן בפתיחת טבלה - לחצן [Space], הלחצן הארוך במקלדת.


 ניקוד ושלבים

Ga

שלב
סיום, ניקוי מסך טבלת 10 * 5 הלבנים.
מידי שלב מתקצר אורך המגיש, (במידה ולא הגיע לגודל מינימאלי).

ניקוד רגיל לשלב
כל מלבן צבעוני מזכה בניקוד בהתאם לשורת שיבוצו:
שורה 1 - 10 נק'
שורה 2 - 20 נק'
שורה 3 - 30 נק'
שורה 4 - 40 נק'
שורה 5 - 50 נק'
סך הנקודות לטור לבנים = 150 נק'
סך הנקודות לטבלת לבנים = 1500 נק'

ניקוד בונוס לשלב
הגשה : החזרת הכדור ע"י המגיש.
הגשת סרק : מסלול כדור מהמגיש וחזרה שאינו מביא להפחתה במערך הלבנים.

ערך בונוס נקבע לכל שלב לפי נתוני סך ההגשות וסך הגשות הסרק:
אם היו פחות מ-31 הגשות : 50 נק' לכל הגשה נחסכת.
אם היו פחות מ-6 הגשות סרק : 100 נק' לכל הגשת 'סרק' נחסכת.
2 הגשות סרק בלבד, תוספת של 500 נק'.
1 הגשות סרק בלבד: תוספת של 1000 נק'.
0 הגשות סרק בלבד: תוספת של 2000 נק'.


 כדורים, הגדרות ורמות

Ga

כדורים
3 כדורים     - בפתיחת משחק.
כדור בונוס   - בסיום של כל 4 שלבים.
כדור מופחת - בפסילה, כדור שפוספס ע"י המגיש.

הגדרות
אורך המגיש : 2 גדלים, רגיל או ארוך.
מהירות כדור: 4 מהירויות החל מאיטי ועד מהיר ביותר.

הגישה לטופס הגדרות : דרך הלחצן הכחול- Definitions.

רמות משחק
ההגדרות מובילות ל- 8 רמות משחק (4*2)
שיאי נקודות משוייכים ונשמרים לכל רמה ורמה.


 שיאי ניקוד

Ga

שיאים אישיים
שיאים אישיים יכולים לשמש אתכם גם ל:
בדיקת שיפור עצמי , תחרות ואיתגור עם סביבה/חברים.

ברירות מחדל שנבחרו ל-8 שיאים, סבירות ונוחות לשיפור.
השיא לכל רמה ורמה נשמר ומוצג בפתיחה ובסיומו של כל משחק.

אפשרות: איפוס שיא אישי
אם רוצים לאפס שיא אישי רשום (ששייך לרמת המשחק הנוכחי):
יש לבחור בצרוף המקשים : [Shift] + [Delete]

טיפ: צרוף מקשים
אם הדפדפן שלכם אינו מגיב לצרוף מקשים,
נסו לסמן מלל שבמסך בעזרת העכבר, אחרי הסימון נסו שוב.


 אודות (8/11/2005)

Ga

ראשית כדאי לדעת: צלילי המשחק שייכים ובאדיבות תוכנת 'חלונות'.
התלהבנו ממשחק בסיסי אותו קיבלתי מאדם צנוע ומוכשר:
פה ושם הוסף מודול, טיפ, טיפטיפה עודכן.
שעת פנאי ... : 'לבני אלון'


משרותי האתר: מיכל-E